Nyhedsbrev marts 2017

Noter fra generalforsamlingen d. 4. februar 2017

Inden generalforsamlingen deltog 20 løbere i et lille løb med en hemmelig udfordring, der bestod af hold-selfies ved udvalgte steder. Se billederne på hjemmesiden. Under bestyrelsens beretning oplistede formanden årets mange aktiviteter, og det var heldigvis mange. Regnskabet udviste et overskud på 19.445 kr., og klubbens økonomi er særdeles sund. Der var genvalgt til Tina Oldrup, Lone Clausen og John Andersson til bestyrelsen. Det lykkedes igen at finde arrangører til en række aktiviteter i 2017. Se det egentlige referat på hjemmesiden og vedhæftet. Efter generalforsamling deltog godt 40 personer i en hyggelig fællesspisning.

Hæder til årets frivillige

I en forening som Guldborgsundløberne uden ansatte er det helt afgørende for aktivitetsniveauet, at der er nogle som påtager sig at stå for forskellige arrangementer.  Det er hele idegrundlaget i en frivillig forening. I bestyrelsens beretning fremhævede formanden også specielt de frivilliges indsats. Uden frivillige – ingen aktiviteter. Efter beretningen overrakte formanden en ekstra hæder i form af et diplom og et gavekort til 3 af de mange, som har ydet en særlig indsats i 2016.

 

Årets træner: Lone Clausen. Lone har i en årrække været en engageret træner i løbeskolen, og har i 2016 med kort varsel og stort engagement overtaget den nyetablerede styrketræning.

 

Årets nye frivillige: Christel Sørensen. Christel har i 2016 været aktiv deltager i vores tidtagerteam, og tog initiativ til og arrangerede egenhændigt Solopgangsløb med efterfølgende yoga og morgenmad.

 

Årets rutinerede frivillige: Thomas Urfeldt. Thomas har været med til at tage initiativ til en række løb – i 2016 to nye løb – og har været med i arrangementet af en lang række løb. Afviklingen af disse løb er både af stor betydning for klubbens økonomi og for det samlede aktivitetsniveau i klubben.

140X113_1 (3)

Løb i naturen lørdag d. 11.marts kl. 10

Marts måneds ’Løb i naturen’ bliver i området omkring Borremosen. Mødestedet er P-pladsen ved vejkrydset Fjællebrovej/Virketvej/Hannenovvej. Der vil være mulighed for af løb forskelige ruter - 5 km og 11 km og vi kan også prøve af løbe rundt om Virket sø, men det bliver alt sammen aftalt med de løbere der møder op. Det vil også være muligt at gå en tur. Skulle der være en kagebager blandt deltagerne, vil det blive modtaget med glæde.

Nyhedsbrev2016_marts (2)

Løbeskolen

For 10. gang afholder Guldborgsundløberne løbeskole. Start er d. 27. marts. Ugen før, d. 20. marts, afholdes der introduktionsmøde for nye deltagere i Nykøbing F-Hallen. Løbeskolen vil i vidt omfang ligne udgaven fra 2016, altså med organiseret løb både mandag og onsdag. Der er dog den ændring at aktiviteten på hold 1 i år i vidt omfang vil foregå som powerwalking. Løbeskolen varer i første omgang 13 uger og slutter onsdag d. 29. juni. Herefter vil trænergruppen vurdere om man efter sommerferien skal starte en ny begrænset omgang løbeskole op.

Nyhedsbrev2016_marts (4)

Opkrævning af kontingent

Det er ved at være tid til opkrævning af årets kontingent. Kontingentet er uforandret 300 kr. for et år. Opkrævningen sker den 1. april.  Man får besked via SMS/mail om at der trækkes 300 kr. Sørg gerne for, at dine oplysninger er ajourførte i Klubmodul. Hvis der er spørgsmål, kan man skrive til kasserer@guldborgsundloeberne.dk.

HUSK:   Medlemmer, der allerede betaler kontingent til klubben, skal ikke samtidig tilmelde sig løbeskolen. Medlemmer af klubben kan deltage frit i løbeskolen uden yderligere betaling.

140X113_løbekalender

Kalender

Lørdag d. 11. marts - Løb i naturen

Mandag d. 27. marts – Løbeskolen starter

Lørdag d. 10 juni – Stand ved Tingsted Jagt- og Fritidsmesse

Søndag d. 11. juni – Sydstensløbet, se www.sydstensløbet.dk

Tirsdag d. 13. juni – Sydhavsstafetten, se www.sydhavsstafetten.dk

Søndag d. 24. sept. - Margueritteløbet