Nyhedsbrev november 2020

 

Kære medlemmer

Nu er det med at finde ja-hatten frem og se på mulighederne. Efter en fin løbeskole blev vi nødt til at aflyse fællestræningen.

Det er lidt paradoksalt, at succes betyder nedlukning af de fælles løbeture fra Cementen.

Heldigvis har flere medlemmer taget initiativer, så der stadig er løb i grupper på max. 10 personer mandag og onsdag kl. 18. Det er så godt at se.

Af hensyn til max-antallet er deltagerne nødt til at følge med på facebook. Hvis du ikke selv er dér, kan du nok finde en løbeven, der vil tjekke og melde dig til.

Med venlig hilsen

Tina Oldrup, formand

 

 

Nogle medlemmer har som nævnt taget initiativ til alternative løbeture, så der stadig er mulighed for at løbe sammen med andre. Støt op om turene, men husk tilmelding via facebook, så der ikke bliver flere end 10 pr. gruppe.

 

 

DGI’s Crossløb 2020-21

Med de seneste udmeldinger er det første løb på Møns Klint aflyst.

De, der havde tilmeldt sig til hele serien på forhånd, har fået deltagergebyret retur.

Vi må afvente, hvad der sker.

Vores eget løb i Hamborgskoven er først til januar, så vi kan da håbe lidt endnu.

 

 

LØB i NATUREN

Første tur i denne sæson fandt sted i Maltrup Skov. Der var 19 deltagere. Fint fremmøde trods regnvejr.

Alle steder er der ruter i flere længder, så alle kan deltage.

Vi opdeler foreløbig startstederne, så der bliver en start for længere ture (fra ca. 8 km), en anden start for kortere ture og gåture.

Lørdag den 21. november 2020 kl. 10.00 løbes med udgangspunkt i Hesnæs Havn

Lad os se, om de næste arrangementer kan lade sig gøre.

Lørdag den 19. december 2020 kl. 14.00 – den traditionelle juletur, hvor vi slutter med gløgg og æbleskiver på Sdr. Vedby Skovvej 26. Afhængigt af Coronasituationen til den tid, bliver det muligvis udendørs.

Lørdag den 16. januar 2020 kl. 10.00 løbes i Kulsbjerg øvelsesterræn. Mødested kommer senere.

 

Trænersituationen

Vi mangler nogle trænere, så hvis du går og tænker, du kunne hjælpe os, vil vi gerne høre det. Vi tilbyder alle DGI’s trænerkurser, så du kan blive godt klædt på med teori og gode ideer. Kom til bestyrelsen eller Søren Møller-Madsen og hør nærmere – også selv om du er i tvivl om det er noget for dig.