Nyhedsbrev september 2017

Nyhedsbrev2016_marts (2)

Velkommen til nye medlemmer

Guldborgsundløberne har igen her løbet af sommeren fået et antal nye medlemmer. Velkommen til jer alle til vores løbefællesskab. Aktuelt har klubben 216 medlemmer. Vi vil her ganske kort fortælle lidt om, hvorledes klubben fungerer.

Information:

Guldborgsundløberne har 3 informationskanaler. For det første et månedligt elektronisk nyhedsbrev, som primært er en orientering fra bestyrelsen om kommende arrangementer. For det andet vores hjemmeside, som er en orientering både til omverdenen og vores egne medlemmer om, hvad vi er for en klub og om vores aktiviteter. Og for det tredje en åben Facebookgruppe, som er kontakten fra medlem til medlem.

Kontakt:

Du kan finde vigtige kontaktoplysninger nederst i nyhedsbrevet. Andre kontaktoplysninger ligger på hjemmesiden.

Træning:

Der er 2 faste ugentlige træningsgange – mandage og onsdage, hver gang kl. 18. Dette gælder året rundt (dog med særlige aftaler hvis juleaften eller nytårsaften falder på en træningsdag). Herudover aftaler medlemmer ofte fælles løbeture via Facebookgruppen.

Organisering:

Guldborgsundløberne er en frivillig forening, hvor alle trænere, arrangører, bestyrelsesmedlemmer m.fl. er frivillige og ulønnede. Bestyrelsen sikrer, at de formelle krav til foreningen (regnskab, medlemsregistrering, kontakt til myndigheder mv.) overholdes, mens etablering af aktiviteter i foreningen er et fælles anliggende for alle medlemmer.

Fælles kaffe:

Hver den første mandag i måneden er der fælles kaffe i Hallens cafeteria kl. 19, så vi kan udnytte muligheden for snak på tværs af traditionelle hold og grupper.

avis

organisationsdiagram

kaffedrikning

Nyhedsbrev2016_marts (3)

Løbeskolen er godt i gang – også med powerwalking

Vi er godt i gang med efterårets løbeskole. I denne periode er det kun om mandagen, at der er løbeskole, mens onsdagen er afsat til fællesløb. Løbeskolen varer denne gang til og med uge 41, altså med 9. oktober som sidste dag.  Vi kan glæde os over, at der fortsat er god søgning til gå-holdet, hvor Gitte Rosenqvist er trådt ind som ekstra træner.

pulsur

Kursus i pulstræning torsdag 5. oktober kl. 19

Mange medlemmer løber med et pulsur og kigger også – måske mere eller mindre tilfældigt – på træningspulsen.  Denne aften får vi besøg af en instruktør fra DGI, der kan lære os at bruge pulsværdierne mere systematisk i forbindelse med træning. Kurset er åbent og gratis for alle medlemmer af Guldborgsundløberne. Nærmere følger om sted for og indhold i kurset.

140X113_1 (2)

Styrketræning for løbere – starter i oktober

Sidste vinter prøvede vi at have en ugentlig træningsdag med styrketræning specielt med henblik på løb. Det blev en succes, som vil blive gentaget den kommende vinter. Formålet er både at blive en bedre løber og at undgå skader. Vi forventer opstart torsdag d. 12. oktober kl. 18.30 på Nordbyskolen. Nærmere information følger.

Onsdagstræningen

Onsdag d. 13. september er sidste dag i denne omgang, hvor der er træning i Hamborgskoven. Her begynder det at blive for mørkt i skoven for tidligt.

Onsdagstræningen vil herefter foregå fra Nykøbing FC’s klubhus i syd (det tidligere B1921), hvor vi låner lokaler. Det er fortsat kl. 18.00.

Hamborgskovløbet 22. oktober

Det har vist sig mere end almindelig svært at finde en dato for, hvornår Hamborgskoven ikke er optaget af jagt, og dermed er lukket for afvikling af løb. Men det er endelig lykkedes, og Hamborgskovløbet afvikles 22. oktober. Der vil som sædvanligt være 2 ruter på henholdsvis 5 og 10 km. Nærmere indbydelse følger.

Billedresultat for Margueritruten

Margueritløbet søndag d. 24. september kl. 11

Denne dag arrangeres der 32 steder over landet et motionsløb for hele familien på eller ved Margueritruten. Her i Nykøbing F. er det Guldborgsundløberne, som står for arrangementet. Start og mål ved Folkedanserhuset, Østre Alle 101. Ruten er godt 4 km, så både børn og ældre, løbere og gående kan være med. Du kan læse om løbet på Politikens netavis, og tilmelde dig på http://politiken.dk/margueritloebet/margueritloebet_artikler/art6039908/Kom-med-n%C3%A5r-Politiken-g%C3%B8r-Danmarks-nationalrute-levende

140X113_1 (10)

Andre organisationers løb

Fra projektet kultKIT, der har til formal at styrke det dansk-tyske samarbejde i Fehmern Bælt regionen har vi modtaget en opfordring til at deltage i et løbearrangement i Lübeck d. 8. okt. Der er både 10 km, halv- og helmarathon. Se mere på http://www.stadtwerke-luebeck-marathon.de/de/

 

Igen I den kommende vinter arrangeres der en serie på 4 crossløb forskellige steder på Lolland, Falster og Sydsjælland. Første løb er 12. november ved Næstved og sidste løb i serien er 4. februar ved Knuthenlund. Hver gang er der distancer på henholdsvis ca. 4 og ca. 8 km. Læs mere om crossløbsserien på DGI’s hjemmeside. Desværre er linket ganske umuligt, så jeg vil henvise til at gå ind på www.DGI.dk og skrive ’Crossløb Storstrømmen 2017’ i søgefeltet.

Køb af klubtøj – ny og nem aftale

Guldborgsundløberne har indgået en aftale med Intersport på Lilletorv om salg af klubtøj. Tøj – og i øvrigt også løbesko – fås med 20 % rabat (gælder ikke nedsatte varer). Som noget nyt ligger der nu i forretningen et mindre lager af tøj (jakker og kortærmede T-shirts), der allerede på forhånd er trykt med klubbens logo. Du kan altså gå op i forretningen og købe tøjet med hjem straks med logoet på. Du betaler direkte i forretningen. Klubpris for jakken er 560 kr., kortærmet T-shirt 240 kr., langærmet T-shirt 330 kr. Køber du 3 stk. tøj, øges rabatten fra 20 til 25 %. Du nævner blot, at du kommer fra Guldborgsundløberne.

140X113_løbekalender

Kalender

Lørdag d. 2.sept. – Sensommerfest.  Tilmeldingsfrist er udløbet

Søndag d. 24. sept. – Margueritteløbet, indbydelse følger, reserver datoen

Torsdag d. 5. okt. – Kursus i pulstræning, indbydelse følger, reserver datoen

Torsdag d. 12. okt. – Styrketræning for løbere starter

Søndag d. 22. okt. – Hamborgskovløbet, indbydelse følger, reserver datoen